Adrese:
Drošības kods:
 


Uzmanību! Piekļuves kodu Jūs varat redzēt pēdējo SIA JNĪP sagatavoto sarakstu augšējā labajā stūrī. Lūdzam šo kodu atcerēties. Vajadzības gadījumā varēsiet to noskaidrot zvanot SIA JNĪP klientu daļai pa telefonu 63021828.
Elektroniski aizpildītās lapas nav obligāti jāizdrukā, nav īpaši jāiesniedz SIA JNĪP klientu daļai vai jāsūta pa pastu. Mēs to izdarīsim paši.

Skaitītāju sarakstu Jūs varat labot un papildināt līdz pat brīdim, kamēr SIA JNĪP sāks veikt ikmēneša aprēķinu un piekļuve sistēmai tiks liegta.